Länk till startsidan för Visit Varberg
En fästningsbyggnad i sten som reser sig ovanför strandpromenad och hav, sedd från havet.

Varbergs Fästning

Varbergs fästning har blivit en av de viktigaste symbolerna för såväl Varberg, som för hela Hallands historia. De höga stenmurarna står som ett minnesmärke över den tid av krig och maktlystenhet då Nordens länder låg i ständig strid med varandra. Upplev historien mitt i Varberg!

Besök fästningen, gå en guidad tur och lyssna till den spännande berättelsen om fästningen och dess byggnader. Historien tar dig med på en resa genom flera århundraden och många människoöden, från 1300-talets dramatiska maktstrider, via 1600-talets krig och fästningsbygge, till 1800-talets fängelseepo

Den äldsta historien och medeltide

Berget som Varbergs Fästning tronar på har kallats Wardberg sedan långt innan fästningen och staden Varberg anlades. Namnet kommer av det fornnordiska ordet Ward som betyder vakt. Här tändes förr eldar, så kallade vårdkasar, som en signal för att varna om fienden närmade sig från havet. Den första kända byggnaden som uppfördes på berget var en stenborg som stod färdig runt
år 1300.

1300-talet var en orolig tid och mellan åren 1305-1365 bytte Varberg styre, och ibland rike, inte mindre än åtta gånger. Varberg blev en av kronans borgar och den svenske kungen Magnus Eriksson och hans hustru drottning Blanka, var några av de kungligheter som periodvis vistades på Varbergs slott.

År 1365 återerövrades Halland av Danmarks dåvarande kung Valdemar Atterdag och läget stabiliserade sig. Varberg var sedan under danskt styre i närmare 300 år.

Kanoner och fästning

På 1500- och 1600-talet rasade flera krig mellan Danmark och Sverige och under den här tiden uvecklades vapenarsenalen från pil, stenslunga och armborst till kanoner.

Under Nordiska sjuårskriget belägrade svenskarna åter igen slottet. Tusentals kanonskott avfyrades under anfallen vilket ledde till att en stor andel av byggnaderna förstördes. Mot slutet av kriget, under hösten år 1569, lyckades danskarna ta tillbaka det förlorade slottet. Den tidigare konstruktionen med stenmurar kring en borggård var inte längre tillräcklig och för att kunna stå emot eventuella framtida anfall, påbörjades år 1588 en ombyggnation av fästningen.

Kungen beordrade befolkningen att hjälpa till med bygget. Förutom alla timmermän, murare, tegelbrännare, smeder och andra hantverkare som arbetade med bygget, var ca 1000 bönder sysselsatta med att frakta sten och jord till fästningsbygget. Arbetet var en del av deras skattebetalning och man beräknar att antalet dagsverken uppgick till cirka 2 miljoner under de 30 år som byggandet pågick

Varbergs fästning stod färdig år 1618 och var då ett av Europas modernaste försvarsverk. Så vitt man vet har fästningen aldrig blivit anfallen efter det.

Militärer och fångar

När den svenska militären skötte fästningen under det fredligare 1700-talet genomfördes en hel del reparationer av byggnaderna.

I flera av fästningens lokaler satt fångar som ansågs vara en risk för rikets säkerhet. En av de mer kända var generalmajoren Carl Friedrich Pechlin som anklagades för delaktighet i mordet på Sveriges kung Gustav III.

Hallands kulturhistoriska museum

Idag har Varbergs fästning förvandlats till ett landmärke och har med sin magnifika utsikt blivit en populär plats att besöka.

I slottsbyggnaden finner man Hallands kulturhistoriska museum där du som besökare kan ta del av spännande utställningar året runt. Här finns bland annat norra Europas mest spektakulära medeltidsfynd – och världens enda kända pålade mosslik. Se skelettet, den intakta dräkten, ekpålen och lyssna på historien om fyndet, teorierna och sägnerna.