• Väskförbud på större evenemang
    Ska du på något evenemang i sommar? Tänk på att det är väskförbud på alla större evenemang. Läs hela meddelandet
Länk till startsidan för Visit Varberg
Badvik med brygga sedd ovanifrån.

Tillgänglighetsredogörelse

Varbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur visitvarberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet­ till digital offentlig service. Vi berättar om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Så tillgänglig är visitvarberg.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från visitvarberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via vårt kontaktcenter Varberg direkt. Länk till annan webbplats.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via turist@varberg.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Följsamhet till lagkraven

Webbplatsen är delvis förenlig med lagkraven.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är förenlig med lagkraven.

Innehåll som inte är tillgängligt på visitvarberg.se

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det kan finnas bilder som saknar alternativ text och orsaken är då redaktionella fel.
  • Det finns bilder med textinformation i bilden. Det rör bilder i evenemangskalendern där arrangören försett Visit Varberg med bildmaterial.

Utvärderingsmetod

Vi har testat webbplatsen med hjälp av Myndigheten för digital förvaltnings checklista Länk till annan webbplats. och genom självskattning.

Webbplatsen publicerades första gången den 20 maj 2024.

Bedömningen gjordes senast 20 maj 2024.