Länk till startsidan för Visit Varberg
Närbild på sten i skogen med röd gammaldags skrift på.

Bexells talande stenar

Gör en utflykt till den gröna bokskogen och begrunda de inristade tänkespråken på Alfred Bexells stenar från slutet av 1800-talet.

Tänk dig att du vandrar längs en skogsstig och kan höra hur stenarna runt omkring talar till dig. I bokskogarna några mil öster om Varberg är detta verklighet, kanske inte rent bokstavligt, men i alla fall så nära det går att komma. Gå på upptäcktsfärd i den trollska och tidlösa Torstorpsskogen och fascineras av gamla tankespråk från förr.

Utspridda över ett stort område i den vackra omgivningen finns hundratals inskriptioner på stenar, hällar och klippblock. Visdomsord, ordspråk och namn på mer eller mindre berömda personer. Gemensamt brukar dessa inskriptioner kallas för Bexells talande stenar.

Ett undangömt monument mitt ute i skogen

Det var godsherren och riksdagsmannen Alfred Bexell (1831-1900), som i slutet av 1800-talet lät två stenhuggare göra dessa inskriptioner runt omkring hans gods i Torstorp. Bakgrunden till det gedigna arbetet är inte känt, men en teori är att han helt enkelt ville förmedla sin livsfilosofi till framtida generationer. En annan teori är att han var rädd att det svenska språket skulle dö ut.

Efter Bexells död 1900 föll stenarna i glömska och täcktes av mossa. Men sedan återupptäckten 1925 har ristningarna och dess innehåll väckt intresse. Hittills har man funnit 160 inristade tänkespråk; de flesta på stenar, men närmare 20 stycken finns på hällar och klippväggar.

Förutom tänkespråken har man hittat 560 inristade namn på mer eller mindre kända historiska personer. Bakom alla namn döljer sig ett brokigt persongalleri - från presidenter, kungar, filosofer och vetenskapsmän till skojare och hjältar på gräsrotsnivå. Med jämna mellanrum hittar man nya ristningar och det finns sannolikt många som ännu inte har påträffats.

Väck upptäckarlusten inom dig

Idag är Bexells talande stenar ett populärt och uppskattat besöksmål för både stora och små. Tack vare Alfred Bexell kan människor idag ge sig ut på spännande upptäcktsfärder i den trollska och tidlösa omgivningen.

Bexells talande stenar går att besöka året runt, men är särskilt att rekommendera på våren när hela bokskogen lyser i grönt.

Källa till denna artikel: Bexells talande stenar. Ett unikt kulturarv i Halland av Margareta Strömbom.

Vägbeskrivning och information om parkering

Kör väg 153 mot Rolfstorp. Strax efter Rolfstorps samhälle svänger du höger mot Grimeton och fortsätter rakt fram till Torstorps gård, ca 3 km. Sväng vänster mot Bexells talande stenar, passera golfbanan och fortsätt ytterligare några kilometer in i skogen tills du kommer till en stor parkeringsplats.

På parkeringsplatsen finns en informationstavla som visar var stenarna finns. Parkeringen ligger på privat mark och här har markägaren valt att ta ut en parkeringsavgift.

Det går att parkera gratis i Skärbäcks naturreservat söder om området (se google maps för vägbeskrivning till detta reservatLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.). Härifrån nås Bexells stenar via den markerade Bexellstigen, en vandring på 3 kilometer enkel väg.