Länk till startsidan för Visit Varberg
Två personer som cyklar på en stig i skogen.

Cykla i naturen

I Varberg finns det många varierande cykelturer – större cykelleder och mindre landsvägar, småvägar längs med havet och skogsstigar. Att uppleva naturen på cykel är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar.

Det finns inget förbud mot att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du som cyklar ta det lugnt och räkna med att fotgängare och löpare har företräde. Att cykla på enskilda vägar är också tillåtet, markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde eller om du arrangerar cykling i grupp på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du ett särskilt ansvar.

I naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet eller tillåtet endast på vissa leder. Läs på anslagstavlorna i områdena om vad som gäller.

Vad ska du tänka på när du cyklar?

  • Cykla inte över någons privata tomt. Hur nära bostadshus du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.
  • Cykla inte över planteringar som till exempel plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar eller åkrar med växande gröda.
  • Undvik att cykla över känsliga marktyper som lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker och kärrmarker. Undvik även mjuka stigar, särskilt på våren och hösten när det är blött i marken.
  • Grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark. Anpassa ditt körsätt efter underlaget.

Motordrivna cyklar

Om du använder eldriven rullstol, permobil eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den i naturen. Däremot gäller allemansrätten inte motordrivna cyklar och fordon. Cyklar med motor är tillåtet på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller i terräng där du annars får cykla med vanlig cykel.

Kattegattleden

På den kustnära cykelleden Kattegattleden rullar du främst på asfalt av god standard. Leden är mestadels bilfri och markerad med röda skyltar längs vägen. Kattegattleden sträcker sig från Helsingborg till Göteborg och du har alltid nära till salta dopp och vackra utsiktsplatser. I Varbergs kommun kan du följa den mellan Stråvalla i norr och Björkäng i söder.