Choose language
Other:
3 personer sitter i båt och fiskar.

Fiske

I Varberg finns många vackra platser med omväxlande natur att fiska på. Här finns något för alla, från områden lämpliga för sportfiske till charmiga insjöar där man kan ta med hela familjen, hyra båt och prova på fiske. Många av fiskevårdsområdena erbjuder även rabatterade priser eller fritt fiske för barn i vuxens sällskap.

Sportfiske

Hamnarna är lämpliga platser för fiske och här kan du bland annat få plattfisk. Även sandstränderna är idealiska för plattfisk. Havsöring och horngädda kan fås lite överallt, medans halvöarna Rödskär, Subbe, Getterön och Norra Näs rekommenderas för havsöringsfiske.

Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet 1 oktober - 31 mars.

Fiske efter torsk, kolja och bleka är förbjudet innanför trålgränser från och med
1 januari - 31 mars. För mer detaljerad information se Länsstyrelsens regler. Länk till annan webbplats.

Sportfiskeaffären Elbe Fiske & Marin i Varbergs Hamn säljer fiskekort till insjöar, för mer info se Elbes websajt. Länk till annan webbplats.

Du kan även köpa online på sajten ifiske.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fävren

Sjön Fävren ligger cirka tre mil nordost om Varberg. Det är en långgrund sjö med omgivande skogar och ängar som har sitt högsta djup på 24 meter. Här fiskas gädda, abborre, gös, lake, mört, braxen, sutare, ruda, sarv, löja och id. Sjön är mestadels omgiven av vass, men det finns plats där metaren kan komma åt.

Säsong året runt. Fredningstid för Gös 12 maj – 15 juni, minimilängd 45 cm.

Fiskekort säljs av Kjell Erik Andersson (även båtuthyrning) som nås på telefonnummer 0320-840 97.

Det går att köpa fiskekort via swish. Fyll i namn på den som ska ha fiskekortet samt vilket kort ni köper. Sen fungerar din mobil som fiskekort och måste tas med för att kunna bevisa din fiskerätt. För information gällandes priser kontakta någon av återförsäljarna ovan.
Fävren Fvof - Swish nr: 123 652 48 62.

Centralhalländska fvo

Området ligger cirka 18 km sydost om Varberg och består av elva sjöar - Byasjön, Grytsjön, Humsjön, Kalvsjön, Lillsjön, Ottersjön, Rörsjön, Stegasjön, Skärsjön, Valasjön och Älvasjön. Skogssjöar i vackra omgivningar av lövskog och betesmarker. Här kan du fånga gädda, abborre, gös (Byasjön), mört, sarv, braxen, sutare, ruda och öring. Säsong året runt.

Fiskekort och båtuthyrning av Lennart Skärbäck som nås på telefonnummer 070-664 81 12 samt fiskekort och mer information hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viskan nedre

Cirka två mil norr om Varberg ligger Viskan. Området Viskan nedre sträcker sig från mynningen upp till Näs-Stengårdshult, cirka sex km. Viskan är en stor å med varierad bredd från 5 till 80 meter. På kortfiskesträckan går bredden inte under 30 meter. Djupet varierar mycket och medeldjupet ligger på ca 2,5-3 meter. I mynningen bedrivs det mesta fisket, mest efter havsöring. Sikfisket är mycket bra under våren och hösten.
Säsong året runt. Lax och havsöring period 1 mars - 30 september.

Fiskekort säljs på TP macken i Väröbacka som nås på telefonnummer 076-947 05 04.

Viskan mellersta

Fisket vid Kullagård, Högaström och Åsbro sträcker sig från Kullagårdsbron i Veddige till Åsbron i Derome. På fiskeplatserna Kullagård och Åsbro finns tillrättalagt grillplats och på Kullagård finns ett vindskjul. Här fiskas lax, mört, id, abborre, gädda och havsöring. Säsong 1 mars - 30 september.

Fiskekort samt mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sämsjön och Iglasjön

Området omfattar Sämsjön och Iglasjön med gädda, abborre, mört och sutare och är beläget cirka 15 km öster om Varberg. Sämsjön och Iglasjön är skogssjöar med omgivande ängar. Båda sjöarna har bryggor som underlättar fisket.
Säsong året runt.

Fiskekort säljs av L-E Gunnarsson som nås på telefonnummer 070-822 53 03 (samt båtuthyrning i Sämsjön) och av Jan Thoresson som nås på telefonnummer 070-644 23 96 (samt båtuthyrning i Iglasjön).

Stora Neden m.fl.

Området omfattar Stora Neden, Gällarpesjön, Furusjön och Gällsjön och ligger cirka 2,5 mil nordost om Varberg. Här finns bra möjligheter att fiska från land vid alla sjöar. I sjöarna finns gädda, abborre, mört, sik och sutare. Stora Neden är en nästan 60 meter djup sjö. Säsong året runt.

Fiskekort säljs här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gudmundaresjön

En skogsjö omgiven av åkermark som innehåller gädda, abborre, sutare och mört. Sjön ligger cirka 3,5 mil nordost om Varberg, precis intill vägen.
Säsong året runt.

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Östen Johansson i Gunnarsjö som nås på telefonnummer 0340-920 42 samt Arne Johansson i Karl Gustav som nås på telefonnummer 0340-920 35.

Stora Sävsjön

Området består av Stora Sävsjön på 80 hektar och ligger cirka 3,5 mil nordost om Varberg. Sjön innehåller gädda, gös, abborre, mört och sarv. Sjön ligger 112 meter över havet i kraftigt kuperad terräng. Största djupet ligger dock bara på cirka tio meter. Sjön är på många ställen igenväxt men det finns platser där man kan fiska. Endast sportfiske, angeldon ej tillåtna.
Säsong: 1 maj – 31 december.

Fiskekort säljs av Bertil Nilsson i Gunnarsjö som nås på telefonnummer 0320-860 94 samt Kerstin Sahlberg i Gunnarsjö som nås på telefonnummer 070-318 61 86 (Kerstin har även båtuthyrning).
Betalning med swish är möjlig. Information om detta finns på flertal ställen vid vägarna runt sjön.

Svarten m.fl.

(även Falkenbergs kommun)
Området hittar ligger cirka 2 mil öster om Varberg om omfattar sjöarna Svarten, Boksjön, Stora Mellsjön, Stora och Lilla Kalvsjön, Haksjön, Stora och Lilla Torvsjön. Här kan man fiska gädda, abborre, mört och öring (i vissa sjöar).
Säsong året runt.

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Leif Jansson i Borshult som nås på telefonnummer 073-807 58 88.

Åkulla

Området ligger cirka 2,4 mil öster om Varberg och omfattar Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön. Dessa är mellanstora skogssjöar med bra fiske. Yasjön ger dig ett varierat fiske på skapliga sutare och mellanstora gäddor. Abborren är mycket talrik. Äntasjön har under årens gång lämnat ifrån sig ett flertal fina abborrar. Asjön får troligtvis inte alltför mycket besök, eftersom man får ta sig dit till fots. En sådan sjö kan bjuda på överraskningar. Båt finns att hyra vid Yasjön och Äntasjön. Säsong året runt.

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Evy Hermansson som nås på telefonnummer 0738-13 60 50.

Strömma Damm

Området omfattar Strömma damm och cirka 500 meter av Dagsåsån. Fiskekortet gäller hela dammen och ån från mynningen i den östra delen till cirka 500 meter uppströms (fram till skylten "Fiske förbjudet").
Framkomligheten är bra med cirka 500 km rinnande vatten och ungefär åtta hektar damm. "Put & take"-vatten.
Sex bryggor finns utmed dammen. Högst tre laxfiskar får fiskas per dag. Vissa områden får ej beträdas, (exempelvis fastigheten söder om dammen) här får inte heller fiske ske. Här kan man fiska regnbågslax, öring, gädda, abborre, sutare, braxen, mört, sarv, gös, ruda med flera.
Säsong året runt.

Fiskekort säljs av Timebutiken i Tvååker som nås på telefonnummer 0340-402 90. Båtuthyrning av Uno Larsson som nås på telefonnummer 0340-404 57.

Hornsjöarna FVO

Stora och lilla Hornsjön. Utanför Horred mellan Kinna och Varberg ligger ett tiotal sjöar som ingår i Hornsjöarnas fiskevårdsområde varav Stora Hornsjön står för det mesta fisket. Fiskevatten som ingår i området är Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön, Gösjön, Gärdessjön, Mjösjön, Navsjön, Barkasjön, Sälen, Hornån.
Här kan man fiska abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, diklöja, sutare och öring. Ungdomar under 15 år fiskar gratis på vuxens fiskekort.
Säsong året runt.

Mer information om Hornsjöarnas kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fiskekort säljs av Bilisten i Horred (även båtuthyrning) som nås på telefonnummer 0320-800 20 eller här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högsjön med Hällesjön, Vivsjön och Ämtasjön

Högsjön fiskevårdsförenings område består av den större Högsjön och tre mindre sjöar Hällesjön, Vivsjön och Ämtasjön. I sjöarna finns bestånd av gädda, abborre, mört, sarv. Området ligger på gränsen Varberg, Falkenberg och Marks kommun.

Det går bra att fiska från land då det är lättillgängligt och skogen på de flesta ställen omgärdar sjöarna. Högsjön består av många öar och stenar, har sina grund och djup.

Fiskekort och båtuthyrning

Bo Bengtsson, Ulvanstorp, Älvsered 070-330 10 46
Rune Johansson, Åsen, Älekulla 0320-510 24
Uno Karlsson, Hällenäs, Gunnarsjö 070-839 83 74

Swish nr 123 056 53 82

Läs mer om Högsjöns fiskevårdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

432 00 Varberg

Senast ändrad: 2021-02-25