Länk till startsidan för Visit Varberg
Fiskeutrustning vid kajkanten

Fiskeområden

Testa fiskelyckan i Varberg. Här är en avkopplande fisketur i vackra omgivningar alltid inom räckhåll. Nedan listar vi fiskeområden i Varberg så att du ska kunna välja vad som passar dig bäst.

Centralhalländska fiskevårdsområdet

Området ligger cirka 18 km sydost om Varberg och består av elva sjöar - Byasjön, Grytsjön, Humsjön, Kalvsjön, Lillsjön, Ottersjön, Rörsjön, Stegasjön, Skärsjön, Valasjön och Älvasjön. Skogssjöar i vackra omgivningar av lövskog och betesmarker. Här kan du fånga gädda, abborre, gös (Byasjön), mört, sarv, braxen, sutare, ruda och öring. Säsong året runt.

Mer information och båtuthyrning av Lennart Skärbäck, telefon: 070-664 81 12

Fiskekort kan även köpas via ifiske.se Länk till annan webbplats.

Fävren

Sjön Fävren ligger cirka tre mil nordost om Varberg. Det är en långgrund sjö med omgivande skogar och ängar där den djupaste punkten når 24 meter. I Fävern fiskas gädda, abborre, gös, lake, mört, braxen, sutare, ruda, sarv, löja och id. Sjön är till stor del omgiven av vass, men det finns platser där metaren kan komma åt från land.

Fiskesäsong året runt. Fredningstid för Gös mellan 12 maj – 15 juni, minimilängd 45 cm.

Det går att köpa fiskekort via swish. Fyll i namn på den som ska ha fiskekortet samt vilket kort ni köper. Sen fungerar din mobil som fiskekort och måste tas med för att kunna bevisa din fiskerätt. För information gällandes priser kontakta återförsäljaren ovan. Fävren Fvof - Swish nr: 123 652 48 62.

Gudmundaresjön

En skogsjö omgiven av åkermark. I sjön nappar arter gädda, abborre, sutare och mört. Sjön ligger cirka 3,5 mil nordost om Varberg, precis intill vägen.
Säsong året runt.

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Östen Johansson i Gunnarsjö som nås på telefonnummer 0340-920 42 samt Arne Johansson i Karl Gustav som nås på telefonnummer 0340-920 35.

Hornsjöarna fiskevårdsområde

Stora och lilla Hornsjön. Utanför Horred mellan Kinna och Varberg ligger ett tiotal sjöar som ingår i Hornsjöarnas fiskevårdsområde varav Stora Hornsjön står för det mesta fisket. Fiskevatten som ingår i området är Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön, Gösjön, Gärdessjön, Mjösjön, Navsjön, Barkasjön, Sälen, och Hornån.
Här kan man fiska abborre, brax, gädda, gös, lake, mört, sik, diklöja, sutare och öring. Ungdomar under 15 år fiskar gratis på vuxens fiskekort.
Säsong året runt.

Fiskekort till Hornsjöarnas fiskeområde säljs via via ifiske. Länk till annan webbplats.

Högsjöarna fiskevårdsområde

Högsjön fiskevårdsföreningsområde består av den större Högsjön och tre mindre sjöar; Hällesjön, Vivsjön och Ämtasjön. I sjöarna finns bestånd av gädda, abborre, mört, och sarv. Området ligger på gränsen mellan Varbergs, Falkenbergs och Marks kommun.

Det går bra att fiska från land. Sjön är lättillgängligt och skogen omgärdar sjöarna på de flesta ställena. Högsjön består av många öar och stenar och på vissa ställen grund.

Fiskekort och båtuthyrning

Bo Bengtsson, Ulvanstorp, Älvsered 070-330 10 46
Rune Johansson, Åsen, Älekulla 0320-510 24
Uno Karlsson, Hällenäs, Gunnarsjö 070-839 83 74

Swish nr 123 056 53 82

Läs mer om Högsjöns fiskevårdsförening Länk till annan webbplats.

Viskan mellersta

Fisket vid Kullagård, Högaström och Åsbro sträcker sig från Kullagårdsbron i Veddige till Åsbron i Derome. På fiskeplatserna Kullagård och Åsbro finns tillrättalagt grillplats och på Kullagård finns ett vindskjul.
Här fiskas lax, mört, id, abborre, gädda och havsöring.
Säsong 1 mars - 30 september.

Fiskekort samt mer information hittar du här. Länk till annan webbplats.

Viskan nedre FVO

Området Viskan nedre FVO sträcker sig från mynningen upp till Näs-Stengårdshult, cirka sex km. Viskan är en stor å med varierad bredd från 5 till 80 meter. På fiskekortsträckan går bredden inte under 30 meter. Djupet varierar mycket men medeldjupet ligger på ca 2,5-3 meter. I mynningen bedrivs det mesta fisket, oftast efter havsöring. Sikfisket är mycket bra under våren och hösten.
Säsong året runt. Lax och havsöring under perioden 1 mars - 30 september.

Fiskekort säljs på TP macken i Väröbacka, telefon: 076-947 05 04.

Stora Neden m.fl.

Området omfattar Stora Neden, Gällarpesjön, Furusjön och Gällsjön och ligger cirka 2,5 mil nordost om Varberg. Här finns bra möjligheter att fiska från land vid alla sjöar. I sjöarna finns gädda, abborre, mört, sik och sutare. Stora Neden är en nästan 60 meter djup sjö. Säsong året runt.

Fiskekort säljs via ifiske.se Länk till annan webbplats.

Stora Sävsjön

Området består av Stora Sävsjön på 80 hektar och ligger cirka 3,5 mil nordost om Varberg. Sjön innehåller gädda, gös, abborre, mört och sarv. Sjön är belägen 112 meter över havet i kraftigt kuperad terräng. Största djupet uppgår dock bara till cirka tio meter. Sjön är igenväxt på många ställen men det finns platser där man kan fiska. Endast sportfiske, angeldon ej tillåtna.
Säsong: 1 maj – 31 december.

Fiskekort säljs av Bertil Nilsson i Gunnarsjö, telefon: 0320-860 94 och
Kerstin Sahlberg i Gunnarsjö, telefon: 070-318 61 86 (Kerstin har även båtuthyrning).
Betalning med swish är möjlig. Information om detta finns på flertal ställen vid vägarna runt sjön.

Strömma Damm

Området omfattar Strömma damm och cirka 500 meter av Dagsåsån. Fiskekortet gäller för hela dammen och ån mellan mynningen i öster och cirka 500 meter uppströms (fram till skylten "Fiske förbjudet").

Sex bryggor finns utmed dammen. Högst tre laxfiskar får fiskas per dag. Vissa områden får ej beträdas, (exempelvis fastigheten söder om dammen) här får inte heller fiske ske. Här kan man fiska regnbågslax, öring, gädda, abborre, sutare, braxen, mört, sarv, gös, ruda med flera.
Säsong året runt.

Fiskekort säljs av Timebutiken i Tvååker, telefon: 0340-402 90.
Båtuthyrning av Uno Larsson, telefon: 0340-404 57.

Sämsjön och Iglasjön

Området omfattar Sämsjön och Iglasjön med gädda, abborre, mört och sutare och är beläget cirka 15 km öster om Varberg. Sämsjön och Iglasjön är skogssjöar med omgivande ängar. Båda sjöarna har bryggor som underlättar fisket.
Säsong året runt.

Båtuthyrning och fiskekort i Sämsjön genom L-E Gunnarsson, telefon: 070-822 53 03 Båtuthyrning och fiskekort i Iglasjön genom Jan Thoresson, telefon: 070-644 23 96

Svarten m.fl.

(även Falkenbergs kommun)
Området hittar ligger cirka 2 mil öster om Varberg om omfattar sjöarna Svarten, Boksjön, Stora Mellsjön, Stora och Lilla Kalvsjön, Haksjön, Stora och Lilla Torvsjön. Här kan man fiska gädda, abborre, mört och i vissa sjöar nappar öringen.
Säsong året runt.

Fiskekort till Svarten säljs via ifiske.se Länk till annan webbplats.

Åkulla

I Åkullaskogarna finns många sjöar och vattendrag och möjligheterna till fiske är många. I Åkulla finns två fiskeområden, Centralhalländska fiskevårdsområde (FVO) och Åkulla FVO.

Centralhalländska fiskevårdsområde

Området ligger cirka 18 km sydost om Varberg och består av elva sjöar - Byasjön, Grytsjön, Humsjön, Kalvsjön, Lillsjön, Ottersjön, Rörsjön, Stegasjön, Skärsjön, Valasjön och Älvasjön. Skogssjöar i vackra omgivningar av lövskog och betesmarker. Här kan du fånga gädda, abborre, gös (Byasjön), mört, sarv, braxen, sutare, ruda och öring. Säsong året runt.

Fiskekort till Centarlhalländska FVO kan också köpas via ifisk.se Länk till annan webbplats.

Åkulla fiskevårdsområde

Området ligger cirka 2,4 mil öster om Varberg och omfattar Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön. Dessa är mellanstora skogssjöar med bra fiske. Yasjön ger ett varierat fiske på skapliga sutare och mellanstora gäddor. Abborren är mycket talrik. Äntasjön har under årens gång lämnat ifrån sig ett flertal fina abborrar. Asjön får troligtvis inte alltför mycket besök, eftersom man får ta sig dit till fots. En sådan sjö kan bjuda på överraskningar. Båt finns att hyra vid Yasjön och Äntasjön. Säsong året runt.

Fiskekort till Åkulla FVO kan köpas via ifisk.se Länk till annan webbplats.