Länk till startsidan för Visit Varberg
Gul tegelbyggnad med en rosaröd putsad byggnad i anslutning. Framför går människor.

Hamnmagasinet

Galleri Hamnmagasinet är en av kommunens centrala mötesplatser. Här arrangeras utställningar med regional konst och konsthantverk. Seminarier, workshops, offentliga samtal, konserter med mera ingår som en naturlig del i verksamheten.

Hamnmagasinet i Varberg byggdes 1874 då den halländska havreexporten till England tog fart. Det gamla magasinet har bevarats och utgör idag en viktig del i hamnområdet. Byggnaden bidrar till en spännande och levande kulturmiljö nära stadskärnan tillsammans med Varbergs fästning, Kallbadhuset och Societetshuset.

Numera är magasinet tömt på spannmål och har istället blivit ett kreativt centrum för skapande av konst, konsthantverk och utställningar. Keramikverkstad, glashytta, silversmedja, grafikverkstad och galleri ryms i det fyra våningar höga huset. Flera av verksamheterna håller öppet för allmänheten året runt.

Fri entré.