Länk till startsidan för Visit Varberg
Visionsbild av Varbergs nya station med platt tak och fasad av trä.

Det händer saker i Varberg

Nya hamnen är klar i sommar, nya stationen byggs just nu och stadsdelen Västerport har fått klartecken från Mark- och miljööverdomstolen.

Tunneln och nya stationen

Station med tågspår och ett tåg som kommer in.

Det är inte varje dag en stad får ett nytt stationshus. I Varberg är det över 140 år sedan. Nya stationen kommer ligga cirka 150 meter norr om den (snart) gamla och ska hålla i minst 144 år. Det lovade projektchefen på Jernhusen när bygget startade den 8 mars i år.

Redan nästa sommar kommer vi kunna gå in i Varbergs nya moderna stationshus. Byggnaden kommer ligga i markplan och ha hissar och rulltrappor ner till de nya perrongerna. Huset har en bas av sten, en lättare övre del i trä och ett vågformat tak. Materialen knyter an till viktiga värden för staden, som stenhuggartraditionen, trä som en viktig exportvara och kusten i Varberg.

Tågtrafiken i Varbergstunneln öppnar 2025 och då kommer östra delen av stationsområdet vara klart. Bra att veta inför sommaren 2024 är att den tillfälliga busstationen är flyttad till och med den 18 augusti. Inte långt, bara till de närliggande gatorna Kungsgatan och Magasinsgatan.

Nya hamnen

Hamn med en betongbrygga som går ut i vattnet.

Visste du att all handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen?

När den nya hamndelen är klar kommer Farehamnen bli en av de effektivaste och modernaste i Sverige.

 

I sommar är den nya hamndelen i Farehamnen klar. Sedan byggstarten år 2021 har detta imponerande byggprojekt stadigt tuffat på. Det nya hamnområdet ligger lite skymt, och allt som görs där är inte synligt för oss.

Här är ett axplock av vad som hänt på tre år:

• En ny 140 meter lång pir är byggd där fartyg ska lägga till.

• En ny 325 meter lång kaj är anlagd.

• Botten är muddrad ner till 11 meters djup.

• All mark är höjd cirka 1-1,5 meter för att skydda hamnen mot höjda

havsnivåer.

• En stor terminalyta är på plats, med bland annat nya järnvägvägsspår

och upplagsytor.

Nya stadsdelen

Hus och promenadstråk som ligger vid havskanten.

Varbergs nya stadsdel vid havet har ett unikt läge. Med Västerport får vi mer av allt det som så många älskar med Varberg: mer kontakt med havet, längre strandpromenad och fler mötesplatser där människor tycker om att vara.

Den 31 januari kom domen från Mark- och miljööverdomstolen. I korthet säger den:

1. Varbergs kommun har inte gjort något formellt fel.

2. Den planerade bebyggelsen i etapp 1 innebär inte någon påtaglig skada på den omkringliggande kulturmiljön. Domen betyder att två års överklagandeprocess är över och att Varbergs kommun nu kan gå vidare med att planera första delen av Västerport: Varbergs nya stadsdel vid havet. Västerport ska ligga där industrihamnen ligger i dag och första delen byggs i det nu tomma området närmast innerhamnen. Det första som kommer hända är att marken görs byggklar bland annat ska det anläggas en helt ny kaj. Arbetet planeras att komma i gång under 2025.