Länk till startsidan för Visit Varberg
Eld i eldstad utomhus.

Elda

Att sitta vid en öppen eld och grilla korv, eller kanske bara njuta av värmen efter dagens äventyr, är pricken över i för en härlig naturupplevelse. Men det är viktigt att ha koll på vad som gäller så att man inte skadar mark eller orsakar brand.

Välj rätt plats

Elda bara där det inte finns risk att elden sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är däremot inte bra, där kan elden ligga och pyra nere i marken för att flamma upp igen vid senare tillfälle. Elda inte heller direkt på eller nära berghällar och större stenblock eftersom dessa kan spricka och förstöras. Se till att du är minst 25 meter från byggnader och kraftledningar.

Använd gärna nedfallna kottar och pinnar eller grenar på marken som ved. Du får däremot inte hugga eller såga ner träd eller buskar, eller ta ris, grenar eller näver från levande träd.

Tips!

Varbergs kommun har många platser som är lämpliga och bra anpassade för grillning. Hitta till grillplatserna via www.karta.varberg.se Länk till annan webbplats. - Här väljer du Uppleva & Göra och sedan Grillplatser.

Särskilda regler och förbud

Naturreservat har ofta särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet eller tillåtet endast på vissa iordningställda eldplatser. Läs på anslagstavlorna i området vad som gäller.

Om eldningen inte sker på egen mark krävs tillstånd från markägaren. Det är ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla där du befinner dig, och innan du tänder en eld.

Eldningsförbud införs om det är risk för brand i skog och mark, till exempel vid torrt väder. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i eldstäder.

Vad ska du tänka på när du eldar?

  • Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.
  • Ha alltid uppsikt över elden och ha släckredskap eller vatten nära till hands.
  • Se till att du har möjlighet att larma räddningstjänsten på larmnummer 112
  • Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Undvik att elda när det blåser.