Choose language
Other:
Åkulla

Åkulla vandringsstigar

Åkulla bokskogar har 50 km2 vandringsleder, flera naturreservat och många sjöar.

I Åkulla bokskogar finns tolv vandringsstigar som är jämt fördelade i området och är från 1,6 till 6 km långa. Alla är mycket väl markerade och tänkta för barnfamiljer och hundägare som vill ut i naturen - så du behöver inte vara rädd för att villa bort dig i skogen! Utöver den detaljerade märkningen finns en faktabroschyr med karta över varje stig.

Faktabroschyr

Faktabroschyren finns på Turistinformationen och på besöksanläggningarna i området, som också i många fall är startplatser.

Startplatser

MC- och Motormuseet Flähult, Åkulla Friluftsgård, Vandrarhemmet Bråtadal, Ästad Vingård, Skogsbostigen vid Hiaklitt, Näsetstigen, Bockstens mosse, Skärbäck och Öströö fårfarm.

Åkulla vandringsleder
Åkulla Bokskogar
432 24 Varberg

Senast ändrad: 2019-10-07