Parkmusiken - Sibbarps spelmanslag

Under kvällen kommer du som publik att få möta folkmusik med sina rötter i Halland, bl.a. stycken komponerade av Åke Svensson, grundare av Sibbarps Spelmanslag. Det blir också musik om en bondespelman i Sibbarp och annan halländsk folkmusik.
Presenteras av Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Plats, ort och tid

Societetsparken

19 juni 2023

kl 19.00

Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

https://goo.gl/maps/CGWKwnKcvS9s2YxW9

Senast ändrad: 2023-03-03